Tagastusõigus

9. Ostja õigus lepingust taganeda ja kaup tagastada

9.1. Ostjal on õigus lepingust taganeda ja tellitud kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamise hetkest.

9.2. Lepingust taganemiseks tuleb Ostjal saata Müüjale teatis e-posti aadressile info@aravon.ee koos tagastamisele kuuluvate toodete nimekirja ja tellimuse numbriga. Tooted võib tagastada peale Müüja poolt kirjalikult antud kinnitust. Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema originaalpakendis ning kasutamata. Kui tagastatav kaup või müügipakend on rikutud, peab Ostja kompenseerima kauba väärtuse vähenemise. Juhul, kui kaup on oluliselt rikutud, on Müüjal õigus tagastatud tootest keelduda.

9.3. Tagastamisele ei kuulu postikulu.

9.4. Müüja vastutab kõigi müüdud kaupade puuduste eest vastavalt kehtivatele Eesti Vabariigi seadustele.

9.5. Müüja ei vastuta kauba kadumise, purunemise või hävimise eest alates hetkest, mil kaup on üle antud Ostjale või kolmandale osapoolele.

9.6. Ostja poolt tasutud maksed tagastab Müüja Ostja poolt osundatavale pangaarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates kauba tagastamisest.